Julkaisun tiedot

© Tekijät ja Opetushallitus

Uutta LOPSia rakentamassa –
Lukioiden kehittämisverkoston
julkaisu #2 
Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020