Julkaisun tiedot

© Opetushallitus

Uutta lukiota rakentamassa –
Lukioiden kehittämisverkoston
julkaisu #1

Jaa ys­tä­väl­le­si tä­män ly­hyt­lin­kin tai qr-koo­din kaut­ta jul­kai­su.

http://bit.ly/uusilukio1
Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018